Nyhedsbrev nr. 3 2017


Vattenfall/ kystnære møller

Det er endnu for tidlig at sige præcis hvornår og hvem der skal installere de kystnære vindmøller, herunder Vesterhav nord vindmøllepark, der er placeret i Vesterhavet fra Thyborøn og ca. 20 Km sydpå. Men det er nu helt sikkert, at den bliver til noget og at den vil blive installeret i 2019/2020.

Her og nu er Vattenfall i gang med en runde, hvor interesserede virksomheder kan blive prækvalificerede. Herefter starter en egentlig udbudsrunde med deadline for tilbud ved juletid og forhandlinger hen over vinteren. Endelig valg af leverandører forventes at falde på plads før sommerferien 2018.

Vattenfall foreslår, at vi laver en informationsdag i Thyborøn, hvor alle får mulighed for at møde alle. Det har vi selvfølgelig sagt ja til og I vil blive informeret i god tid inden.
Nissum Bredning


Som alle med deres faste gang i Thyborøn kan se og følge med i skrider projektet fremad med hurtige skridt.

Status for NSOSG her midt i projektet er, at de fleste medlemmer direkte eller indirekte har været leverandør på projektet – så langt har det været en succes. Men det betyder desværre også, at enkelte medlemmer slet ikke har fået deres kompetencer i spil – det skal vi gøre bedre i fremtiden.

Til jer der ikke kommer forbi Thyborøn så tit, er her lidt billeder:Årsmøde Wind energy Denmark.


I år blev årsmødet afholdt med tilknytning til HI messen i Herning. Sammen med Thyborøn havn havde vi en mindre stand, som viste sig at være en rigtig god måde at få opmærksomhed på og mulighed for at hilse på rigtig mange kontakter.Droner og robotter


Jeg fik en rigtig øjenåbner ved at deltage i et langt foredrag om droner og robotter i vindmølleindustrien. Specielt da Force technology præsenterede en lille robot, der kan køre op og ned af vingerne samtidig med at den foretager en ultralydsscanning og på den måde ikke bare kortlægger synlige revner og slagmærker, men også dybereliggende fejl. Eller da en Professor fra Syddansk universitet, der har arbejdet så meget med Droner, at han taler om dem som levende væsener, siger, at næste generation af offshore vindmøller vil have en Drone boende.

Årsmøde ved offshoreenergy.dk bragte endnu mere inspiration og viden om emnet. Forestil jer et skib udstyret med robotter der renser bunden løbende. Droner der lander på vandet, for derefter at forvandle sig til en undervandsdrone, der f.eks kan inspicere et vindmølle fundament. Tro ikke at det er fantasi og at det ikke sker i vores tid, nej de er her allerede og om 5-10 år tager de for alvor over.


Deleøkonomi


Et andet stort og varmt emne hos offshoreenergy.dk´s årsmøde var deleøkonomi og hvordan det vil ændre vores måde at samarbejde på. Vi skal forestille os en verden, hvor det ikke længere er det at eje et stykke udstyr eller en komponent der er vigtig, men det at have adgang til at bruge det.

Et godt eksempel er reservedele til den norske oliesektor. Her er det i dag sådan, at hver enkelt koncessionhaver har deres eget reservedelslager. Det medfører et årligt spild på 30 mia norske kroner, som opstår, fordi delene falder for aldersgrænsen og bliver kasseret uden nogensinde at være brugt.

En anden sjov historie omkring deleøkonomi er, at der i London er opstået et marked for udlejning af en plads ved et spisebord. Løsarbejdere på vej fra et job til et andet, lejer en plads i et privat hjem, hvor de så sidder og arbejder et par timer i fred og ro, indtil de skal til det næste møde. Det kommer nok til at gå et stykke tid, før vi ser noget lignende i Thyborøn, men ideen om at dele en medarbejder eller at projektansætte, er kommet for at blive.

Samarbejde med House of Energy


Som nogen af jer ved er Hub North blevet til House of Energy og vil på den måde signalere, at de i fremtiden ikke bare vil arbejde med offshore, men med alle typer af energi. Derudover ønsker de i fremtiden at blive en landsdækkende organisation. I den forbindelse har de genoptaget kontakten og vi har aftalt, at vi i fremtiden vil prøve at lave enkelte fællesarrangementer. Dels fordi vi på den måde kan samle flere til vores arrangementer, men også for at indbyde til virksomhedssamarbejde på tværs af regionsgrænser.