Velkommen til

NORTHSEA OFFSHORE SERVICE GROUP


North Sea Offshore Service Group er jeres kontaktpunkt for shipping-, offshore-, onshore-, reparations- og servicevirksomheder tilknyttet Thyborøn Havn og opland.

HVEM VI ER

NORTHSEA OFFSHORE SERVICE GROUP er en support- organisation og et kontaktpunkt til mere end 30 højt motiverede og dygtige virksomheder tilknyttet Thyborøn Havn.

Alle medlemmer af denne klynge er blandt andet involveret i vedvarende energi, offshore og den maritime industri.

HVAD VI KAN

Medlemmerne tilbyder en bred vifte af produkter og tjenester inden for serviceaftaler, site management, port udbud, elevatorer og dele til vindmølle- produktion, logistikløsninger, kabelinstallation, undersøiske forberedelser, seismisk udstyr, grouting, dykning og ROV teknologi, hydrauliske løsninger, nøglefærdige løsninger og stigesystemer til besætningsmedlemmer og forsyningsbåde m.m.

HVAD VI VIL

Vores mål er at profilere Thyborøn Havn som udskibnings- og servicehavn for kyst- og havvindmølleprojekter i Nordsøen, samt markedsføre servicegruppens virksomheder i forhold til andre maritime arbejdsopgaver i ind- og udland. Vi arbejder efter at gøre det smidigt og rentabelt at bruge Thyborøn Havn som kontaktpunkt for shipping-, reparations- og servicevirksomheder.

Thyborøn Havn fungerer som installations-, kommissionerings- og O&M havn for Nordsøens vindprojekter og olie/gas felter.

Thyborøn er nærmeste havn til Vesterhav Nord vindpark og til en stor del af de danske olie/gas felter.

Havnen tilbyder 5.500 meter kajanlæg med op til 9 meters vanddybde til enhver form for maritim serviceindustri.

I slutningen af 2016 står der en ny sværgods kaj med 12 hektar direkte tilknyttet lagerområde klar til nye projekter.

 


Logo Onsite 150x150


x


Logo Offshore 150x150


Logo Service 150x150